Vụ Thi đua - Khen thưởng

  • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  • Điện thoại: 024.35560636
  • Fax:
  • Thư điện tử: tdkt@most.gov.vn
  • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Điện thoại cơ quan: 024.35560658
  • Điện thoại nội bộ: 08060
  • Số phòng làm việc: 806
  • Thư điện tử: lngiang@most.gov.vn