Thông tin văn bản số: 3268/QĐ-BKHCN
Số hiệu 3268/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/12/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực 28/12/2023
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt 
Trích yếu nội dung
Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
22/12/2023
21/12/2023
15/12/2023
13/12/2023
30/11/2023
29/11/2023
22/11/2023