Bộ KH&CN tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch 2016

Thứ sáu, 13/01/2017 12:48 GMT+7
Trong năm 2014, kết quả hoạt động KH&CN đã đáp ứng và kịp thời hơn nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phục vụ trực tiếp quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và hội nhập quốc tế trong bối cảnh kinh tế thế giới và đất nước đang gặp nhiều khó khăn thách thức.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img