Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia (Quyết định số 4202/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2016)

Thứ sáu, 07/04/2017 14:40 GMT+7

Ngày 31/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4202/QĐ-BKHCN về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

  1. TCVN 11414-1:2016    Mặt đường bêtông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 1: Xác định độ phục hồi và khả năng chịu nén
  2. TCVN 11414-2:2016    Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 2: Xác định độ đẩy trồi của vật liệu.
  3. TCVN 11414-3:2016    Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phàn 3: Xác định độ giãn dài trong nước đun sôi.
  4. TCVN 11414-4:2016    Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 4: Thử nghiệm đun sôi trong dung dịch axit HCL.
  5. TCVN 11414-5:2016    Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 5: Xác định hàm lượng nhựa.
  6. TCVN11414-6:2016     Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạngtấm - Phần 6: Xác định độ hấp thụnước.
  7. TCVN11414-7:2016     Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm - Phần 7: Xác định khối lượng riêng

Tệp đính kèm:

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img