Thông tin văn bản số: 3408/QĐ-BKHCN
Số/ Ký hiệu 3408/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 12/28/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Khoa học và Công nghệ 
Chuyên ngành Bộ KH&CN