Thông tin văn bản số: 10/2021/TT-BKHCN
Số/ Ký hiệu 10/2021/TT-BKHCN
Ngày ban hành 11/17/2021
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Khoa học và Công nghệ 
Chuyên ngành Bộ KH&CN